Hoe gaat Wilde Bomen te werk?

Wilde Bomen is op 1 januari 2022 gestart en staat voor een hands-on benadering met oog voor detail. Het bedrijf richt zich op onderzoek naar, en beheer van autochtone (wilde) bomen en struiken in oude boskernen en oude landschapselementen.

Wilde Bomen wil een bijdrage leveren aan het behoud van de populaties in situ, dus op de plekken in het bos en landschap waar ze van oudsher groeien.

Onderzoek en advies

Beheer

Opdrachtgevers 2023

Wilde Bomen is gespecialiseerd in de herkenning van wilde bomen en struiken. Wilde Bomen voert inventarisaties uit en schrijft beheer adviezen.
De populaties van wilde bomen en struiken zijn op veel plekken zo klein geworden dat behoud van elke individuele boom belangrijk is. Naast het behoud van de bestaande bomen en struiken is het vinden en laten doorgroeien van natuurlijke verjonging, daar waar die in bos en veld te vinden is, belangrijk om de populatie op peil te houden en waar mogelijk te laten groeien.

Dit vraagt om een deskundige benadering met beheer op maat. Directe aansturing van vrijwilligers door een deskundige kan een efficiënte manier zijn om dit te bereiken. Lodewijk van Kemenade is gespecialiseerd in bosbeheer met vrijwilligers en heeft hierin ruime ervaring opgedaan bij Landschapsbeheer Flevoland.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ecologisch Adviesbureau Maes

Gemeente Voorst

Natuur en Milieu Overijssel

Gemeente Kampen

Landschapsbeheer Flevoland

De provincie Zuid-Holland