Wilde Bomen in de pers

Vroege Vogels - uitzending van 19-11-23

Het bos Boerdam in de polder Nijbroek is een voorbeeld van de stand van zaken voor de wilde genenbronnen in Nederland. Het is een eeuwenoud hakhoutbos dat is overwoekerd door Amerikaanse vogelkers en ratelpopulier. De oude hakhoutstoven hebben het moeilijk en zijn deels al afgestorven. Hier is een oplosseing voor. Wilde Bomen voert hier samen met vrijwilligers en soms aannemers het beheer uit in opdracht van de gemeente Voorst zodat de waardevolle oude hakhoutstoven en knotbomen van zomereik, es en zwarte els overleven. Ook zeldzame struiken zoals tweestijlige meidoorn en vier wilde rozensoorten krijgen meer groeiruimte en hun populatie wordt op natuurlijke wijze groter.

Dit doelgerichte beheer is de methode om op oude bosgroeiplaatsen en in landschapselementen de populatie van bedreigde wilde bomen en struiken te laten groeien.​ In de attentielijst per provincie staat om welke soorten het gaat. De attentielijsten zijn opgesteld in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


Online artikel

Lodewijk van Kemenade: missie voor wilde bomen

Online artikel
Download PDF versie

RTV oost - Verwijdering Siberische iepen en esdoorns uit het Zalkerbos

Online video

Links en downloads

Kaart Landschappelijk groen erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Website