Welkom bij

Wilde Bomen

Onze inheemse bomen en struiken zijn sterk bedreigd. Er is meer aandacht en focus op het behoud nodig. Het bedrijf Wilde Bomen levert een bijdrage aan het behoud van de populaties wilde inheemse bomen en struiken in situ, dus op de plekken in het bos en landschap waar ze van oudsher groeien.

In Nederland komen ongeveer honderd soorten inheemse bomen en struiken voor. Naar schatting is de helft van de inheemse soorten bedreigd in hun voortbestaan. Er zijn zelfs al soorten uitgestorven. Bovendien zijn veel lokale populaties (te) klein en ook daardoor bedreigd in hun voortbestaan. 

Wilde bomen en struiken vormen de basis van de biodiversiteit. Door goed beheer van de laatste groeiplaatsen is het mogelijk deze trend te keren en de populaties wilde bomen en struiken in Nederland weer te laten groeien. Elke natuurbeheerder kan een deel van de oplossing zijn.
Foto van geknotte en doorgeschoten wintereik op de grebbeberg
Geknotte en doorgeschoten Wintereik op de Grebbeberg
Wilde bomen dragen vaak gebruikssporen van menselijk gebruik. Dit geeft een hoge ouderdom aan.
© WildeBomen, overname van teksten toegestaan met bronvermelding.

Privacyverklaring

 

Laatst geactualiseerd:16-04-2022.

 

Bedrijfsgegevens

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website. Deze website is het eigendom van WildeBomen, gevestigd onder KVK-nummer: 85263044. Als eigenaar is WildeBomen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven indeze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

WildeBomen kan persoonsgegevens over u verwerken, dit kan wanneer u gebruik maakt van diensten van WildeBomen, en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt bij het gebruik van het contactformulier op de website. In dit geval gebruikt WildeBomen mogelijk de volgende gegevens:

 

-      Uw voor- en achternaam

-      Uw e-mailadres

 

Waarom deze gegevens nodig zijn


WildeBomen verwerkt uw persoonsgegevens om op uw verzoek contact op te kunnen nemen per e-mail en/of per telefoon om u vrijblijvend van verdere informatie te voorzien.

 

Daarnaast kan WildeBomen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. In dit geval zullen u gegevens gebruikt worden voor een juiste facturering en het contact over de opdracht.

 

Hoe lang WildeBomen uw gegevens bewaart

 

WildeBomen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiserenwaarvoor uw gegevens worden verzameld. In elk geval zal WildeBomen uw gegevens niet langer bewaren dan één jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand komt, zal WildeBomen uw gegevens zo lang bewaren als de overeenkomst loopt, en maximaal één jaar na afloop daarvan, of langer indien noodzakelijk om aan wettelijke eisen te voldoen.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WildeBomen.

Indien u zichwilt beroepen op dit recht kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vankemenade@wildebomen.nl.

 

Delen met anderen

 

WildeBomen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

WildeBomen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

WildeBomen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jongerzijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. WildeBomen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. WildeBomen raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat WildeBomen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vankemenade@wildebomen.nl, dan zal deze informatie worden verwijderd.

 

 

Beveiliging

 

WildeBomen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WildeBomen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Welkom bij

Wilde Bomen

De oudste, meest waardevolle boskernen en landschapselementen met nog wilde begroeiing van bomen en struiken maken naar schatting slechts 3% uit van het totale areaal van bossen en landschapselementen bestaand uit bomen en struiken in Nederland.

In Nederland komen ca. honderd soorten inheemse bomen en struiken voor. Naar schatting is de helft van de soorten bedreigd in hun voortbestaan en er zijn zelfs al soorten uitgestorven. Bovendien zijn veel lokale populaties (te) klein en ook daardoor bedreigd in hun voortbestaan.

De wilde genen van onze inheemse bomen en struiken zijn sterk bedreigd. Er is meer aandacht en focus op het behoud nodig. Het bedrijf Wilde Bomen wil een bijdrage leveren aan het behoud van de populaties in situ, dus op de plekken in het bos en landschap waar ze van oudsher groeien.
Contact icon
Lodewijk van Kemenade
vankemenade@wildebomen.nl
+31 6 123 45 678
Deze website is nog in aanbouw, u zult binnenkort hier informatie kunnen vinden.
Neemt u voor meer informatie contact op
Bedankt, uw bericht is verzonden! Ik kom zo snel mogelijk bij u terug.
Oh oh, er is iets mis gegaan bij het versturen! Misschien kunt u mij een e-mail sturen. Of probeert u het later nog eens.
Lodewijk van Kemenade
+31 6 273 089 16
Deze website is nog in aanbouw, u zult hier binnenkort informatie kunnen vinden.